Állok Isten rendelkezésére

Előadó: Kovács-Bíró János

Az előadás letölthető: avi

A Pár-beszéd különkiadása letölthető: avi

Az előadás szöveges összefoglalóját megtekintheti itt illetve letöltheti: pdf

Sok ember kapcsolatait a körülmények határozzák meg. Ebben az előadásban Pál és Silás Filippiben játszódó történetét vizsgáljuk meg elsősorban, ahogyan a körülmények ellenére is higgadtan és bizakodva viselkedtek. A börtönőrnek megtetszett, és elkérte a receptet. Pál és Silás megadta: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe!” Az élet apró dolgai mind hiten alapulnak: hiszünk a természet törvényeiben, hiszünk egy szebb holnapban, hisszük, hogy az asztalon gőzölgő étel finom lesz, hisszük, hogy a gyerekek növekednek. A Biblia Istene nem vak hitet, hanem élő, egészséges és értelmes hitet ajándékoz azoknak, akik igénylik. „A hit és a gondolat együtt működik, és hinni gondolkodás nélkül lehetetlen” (John Stott). A Biblia így határozza meg a hitet: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsidó 11:1).  „ÜZEMEN KÍVÜL” - ez az egyik leghatékonyabb felirat a 21. században! Hányszor szorulhat össze Isten szíve, amikor lenéz erre a földre, és embereket keres, akik üzenetének közvetítői lehetnének, és nem talál? Hány alkalommal találja a szívünkre írva: „Ma nem üzemel!”? Péter apostol is receptet írt 1 Pt 3:15-ben. Isten legyen az első helyen az életünkben, és akkor a körülmények nem zavarják életünket, hanem lehetőségeket teremtenek mások segítésére.