Ítélet és pokol

Az előadás letölthető: avi

A Pár-beszéd különkiadása letölthető: avi

A mai keresztények jelentős része egy büntető, bosszúálló Isten képét látja, aki az emberi történelem lezárásakor kitölti a haragját az ellene lázadókra. Mások viszont úgy tekintenek Istenre, hogy Ő a kegyelme által mindenkit befogad az országába.
A Biblia ezt tanítja: Ő „úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte”, hogy akik hittel el tudják fogadni a megváltás csodáját, azokat az „ítéletkor” a jobb keze felől állíthassa, ezt mondva nekik: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”
– Isten mi alapján dönt és mikor hoz ítéletet az élet és halál kérdésében?
– Mi lesz az élet ajándékát elnyerők és az Isten ajándékát visszautasító emberek végső sorsa?