Ön dönt: bízik vagy kételkedik

Előadó: Kovács-Bíró János

Az előadás letölthető: avi

A Pár-beszéd különkiadása letölthető: avi

Az előadás szöveges összefoglalóját megtekintheti itt illetve letöltheti: pdf

Ez az előadás a kozmikus Nagy Küzdelem bemutatása: a bűn megjelenése, az Istenbe vetett bizalom aláásása és a túlzott önbizalom büszkeséggé alakulása Luciferben. Isten teremtette Lucifert! Isten teremtése pedig mindig igen jó és szép! Lucifer természete jó és folt nélküli volt. Isten garanciát vállal erre! Azonban őt is, mint minden teremtményét, szabad akarattal ruházta fel. Mivel az akarata szabad volt, azt tett, amit akart, és ez foltot eredményezett a természetén.

Mit tett Isten? Isten megállíthatta volna Lucifert mielőtt az végzetes lépésre szánta volna el magát. Behívhatta volna egy titkos szobába, megsemmisíthette, megölhette volna és egy új Lucifert klóónozhatott volna, olyat, hogy soha senki nem vette volna észre a cserét. Ez az, amit a Mindenható Isten nem tud megtenni. Isten nem használ tisztességtelen eszközöket! Hogyan kezeli Isten az emberek szabad döntési jogát? A Biblián alapuló élő hit döntések sorozata. Isten végtelenül tiszteli meghozott döntéseinket, sőt Isten még segít is jól dönteni! Az nem történhet meg, hogy valaki a nélkül haljon meg, hogy értelmes döntést hozzon az örök élet mellett vagy ellen. Erről Isten maga gondoskodik. Megtanulható, hogyan kerülhetjük el a rossz döntések sorozatát.