Halál és feltámadás

Az előadás letölthető: avi

A Pár-beszéd különkiadás letölthető: avi

A gondolkodás története is igazolja, hogy az ember kibékíthetetlen ellentétben áll a halál, az elmúlás tényével. A Biblia evangéliuma nem lenne örömhír, ha nem szólna a halál problémájának megoldásáról. A Szentírás egyenesen kimondja, hogy a bűn (az emberi önzés) zsoldja (következménye) a halál, de hozzáfűzi: Isten kegyelmi ajándéka az örök élet.
– Miért és mióta uralkodik rajtunk embereken az elmúlás törvénye?
– A mai racionalitásra törekvő világunkban a feltámadás és az örök élet ígérete elfogadható megoldás a halál problémájára?