A Keresztség és az Úrvacsora

Az előadás letölthető: avi

A Pár-beszéd különkiadása letölthető: avi

Jézus Krisztus a kereszténység számára két szertartást rendelt, a keresztséget és az úrvacsorát. Mindkettő az Isten és ember tudatos, szabad választáson nyugvó döntés alapján megkötött szövetségét tanítja. Az ember részéről a keresztség az isteni út felvállalásának, a megtérés valós fordulatának jelképe, míg az úrvacsora a hitben győzelmes élethez nyújtott mennyei segítség elfogadását szimbolizálja.
– Isten, mit nyújt a bizakodó életet élni akaró ember számára e két szertartás jelképei által?
– Fontos lehet-e az életünkben a Krisztus által hitelesített szertartások hitben vállalt „megcselekvése”?